donderdag 18 juli 2019

Ongevallen in de binnenvaart

Het aantal ongevallen neemt toe in de binnenvaart. Zeggen de cijfers. Zegt het IVR. En behoorlijk ook. En wat opvalt is de factor Human Failure.

De cijfers in het IVR rapport roepen, naast een zeker gevoel van onrust, ook veel vragen op. Wordt er meer gemeld dat vroeger (of minder..)?  Op die vragen gaat ILT nu antwoorden zoeken.

Tijdens een bijeenkomst met verzekeraars en vertegenwoordigers van brancheorganisaties in de binnenvaart is gesproken over het aantal ongevallen en hoe de trend gekeerd kan worden (zonder met meer regels te komen). Maar erg ver kwamen we niet omdat we niet over de juiste gegevens beschikken. De Human Factor is belangrijk, zoveel is wel duidelijk. En het is ook duidelijk dat zich dat niet goed lijkt te verhouden tot de energie van de overheid die gestoken wordt in technische eisen. Waarschijnlijk kan er beter worden ingezet op kennisvergroting, kennisdeling, bewustwording en opleiding. Maar ook op het gebied van de handhaving moet er nog een slag worden geslagen. Tot nu toe is dat namelijk totally random. Een 'slechte appel' (en ik beloof dat ik dat woord van nu af aan nooit meer zal noemen) kan jaaaren rondvaren zonder ooit eens een controle te krijgen terwijl de goeie peer maar zo een paar keer per jaar een ambtenaar aan boord heeft.

Enfin, wordt vervolgd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten